Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

С какъв кабел може да се свърже телевизор и компютър ?

  • Други
  • Други
  • Installation
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 04/05/2015

С какъв кабел може да се свърже телевизор и компютър ?

 

 

checkpoint Проверка

 

              За постигане най-добро качество на картината:

 

              Настройте разделителната способност на компютъра на най-високата,която телевизора може да поддържа.

 

                 * Ако разделителната способност на компютъра е по-висока от тази,която телевизора може поддържа,тогава на екрана на телевизора няма да се появи картина.

                 * Проверете в Ръководството за употреба на телевизора, каква резолюция може да поддържа.

 

 

 

 

 

How to fix Решение

 

              1. Свързване на телевизора и компютъра с DVI кабел :

 

                    1) Използвайте DVI (PC) / HDMI (TV) кабел. HDMI да се свърже във входа на телевизора ,  a DVI към компютъра.

                    2) Свържете кабела за звук към аудио входа .

                    3) Проверете дали кабелите са правилно свързани.

 

                                                 Connect HDMI 1 input on the back of TV                 Connect DVI output on the back of PC

                                                [HDMI свързване към TV]                                              [DVI свързване към PC]

 

 

                                     Connect audio on the back of TV             Connect audio output on the back of PC

                                          [Аудио свързване към TV]                               [Аудио свързване към PC]

 

        ØОт списък на входовете (Input) изберете активния HDMI вход.

                                                  

                                                 TV external inputs

      

         

          2. Свържете телевизора към компютъра чрез HDMI кабел:

 

                    1) Използвайте HDMI за свързване на телевизора и компютъра.

                    2) HDMI кабела е способен да пренася не само звука ,но и картината ,без да има нужда от допълнителен кабел

              

                                     Connect HDMI 1 input on the back of TV            Connect HDMI output on the back or side of laptop

                        [Свържете кабела към  HDMI 1 входа]                 [Свържете HDMI кабела към лаптопа]

 

                   3) В случай,че звука не излиза ,това означава,че PC не изпраща звуковия сигнал. За разрешаване на проблема,моля обърнете се към производителя на компютъра.
                       ( при РС да се търси производителя на видеокартата)

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500