Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Появява се надпис “Loading (Зареждане)" vagy "Preparing Service" )

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 07/05/2015

Появява се надпис “Loading (Зареждане)" или "Preparing Service" )

Symptom Симптом

             По време на зареждане се появява надпис.

cause Причина

             Този надпис се появява,когато хардуера на уреда работи или е в ход мрежовата комуникация.               
 
  Loading message       preparing service message

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500