Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[LG webOS TV] Настройка на мрежата

  • Други
  • Други
  • Operation
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 17/08/2015

[LG webOS TV] Настройка на мрежата

 

 

function Настройка на мрежата

 

 

           Ако конфигурирате настройките за мрежата, можете да използвате различни услуги като онлайн съдържание и приложения.

 

 

           

            Настройка на кабелна мрежа
 

           wired connection

 

           1. Свържете LAN порта на телевизора и рутера с помощта на LAN кабел.
               Рутерът трябва да е свързан към интернет предварително.
 
 

           home screen

 

           2. Натиснете бутон home върху дистанционното управление и изберете settings в горния десен ъгъл.

 

 

           wired connection

 

           3. Изберете advanced setting  Мрежа  ► Кабелна връзка (Ethernet).
               Телевизорът автоматично ще се свърже към мрежата, ако се установи Кабелна връзка (Ethernet).

 

 

           

            Настройване на безжична мрежа


 

           wireless network

 

 

           1. Включете захранването на рутера, свързан към интернет.

 

 

 

           home screen

 

           2. Натиснете бутон home върху дистанционното управление и изберете setting в горния десен ъгъл.

 

 

           wifi connection   

     

           3. Изберете advance setting  Мрежа  ► Връзка с Wi-Fi.

               Ако сте настроили телевизора за безжична мрежа, можете да проверите и да се свържете с достъпните безжични интернет мрежи.

           ● При някои модели трябва да се свържете Wi-Fi / Bluetooth донгъл (продава се отделно), за да използвате тази функция,

 

 

           

             Настройка на мрежата - предупреждение
 

           ● Използвайте стандартен LAN кабел (Cat5 или по-висока версия с конектор RJ45, порт 10 Base-T или 100 Base TX LAN).

           ● Нулирането на настройките на модема ви може да доведе до поява на проблеми с мрежата. За да разрешите проблема, изключете захранването, спрете и отново пуснете, след което възстановете захранването.

           ● LG Electronics не носи отговорност за проблеми с интернет връзката или каквито и да било неизправности, повреди и грешки, причинени поради интернет връзката.

           ● В зависимост от интернет доставчика е възможно мрежовата функция да не работи изправно.

           За да можете да използвате DSL услуги, ви е необходим DSL модем; за кабелни услуги ви е необходим кабелен модем. В зависимост от сключения договор с вашия интернет доставчик, е възможно да разполагате само с ограничен брой мрежи, а настройките на телевизора да са недостъпни. (Ако на линия можете да използвате само по едно устройство и компютърът вече е свързан, не можете да свързвате други устройства.)

           ● Безжичните мрежи могат да бъдат обект на смущения от други устройства, които работят при честота от 2,4 GHz (безжични телефони, Bluetooth устройства или микровълнови фурни). Може да има смущения от устройства с честота от 5 GHz, също като други Wi-Fi устройства.

           ● Заобикалящата безжична среда може да причини бавна работа на безжичната мрежова услуга.

           ● Ако не изключите цялата локална домашна мрежа, е възможно при някои устройства да се генерира по-усилен мрежов трафик.

           ● За AP връзка се изисква устройство с точка за достъп, което поддържа безжична връзка, и функцията за безжична връзка трябва да бъде активирана на устройството. Свържете се с вашия доставчик на услуги относно наличността на безжична връзка на вашата точка за достъп.

           ● Проверете настройките за SSID и сигурност на AP за AP свързване. Вижте подходящата документация за настройки на SSID и сигурност на AP.

           ● Невалидните настройки на мрежови устройства (устройство за споделяне на кабелна/безжична линия, концентратор) могат да доведат до бавна или неправилна работа на телевизора. Инсталирайте устройствата правилно, съблюдавайки упътването на оборудването, след което настройте мрежата.

           ●  Методите на свързване може да се различават в зависимост от производителя на AP.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500