Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[LG webOS TV] Проблеми със звука

 • Други
 • Други
 • Troubleshooting
 • Телевизори
 • Последно актуализирани 28/08/2015

[LG webOS TV] Проблеми със звука

 

Ако имате някои от проблемите по-долу, докато използвате продукта, моля проверете следното: Може да няма проблем с вашия продукт.
 

На първо място извършете Home  settings  advanced setting ► Звук Тест на звука, за да проверите за някакви аномалии в телевизора.

 

image

 

image

 

image

 

 

symptom Екранът е добре, но не се чува звук

 

             

 •          Опитайте друга програма.
 •              home  settings  advanced setting Sound Sound out

                Проверете дали Звуковият изход е зададен на Бътрешен високоговорител + Аудио изход (Оптиченl) или на Вътрешен високоговорител.

   

                image

   
   
   
  symptom Стерео звукът не е чист на аналогова програма или няма звук от един от говорителите.
   
              [Прилага се само за страни, в които е налично излъчване на звук multiplex.]

              home  settings  advanced setting Канали/Програми ► Мулти Аудио

   

               Изберете Моно в Аудио, ако сте извън обхват или излъчването на звук multiplex не е стабилно.

   

              home  settings  advanced setting ► Звук Звукови ефекти ► Баланс

               Регулирайте баланса, колкото е необходимо, с бутона Навигация в Баланс.

   
   
  symptom Звукът на телевизора не е синхронизиран с картината или звукът понякога се разпада.
   

               Ако това се случва само на някои програми, това може да е причинено от сигнала на предаване на излъчващата компания. Моля, помолете вашия доставчик на услуги на излъчване (жичен/кабелен) да провери проблема.

   
   
  symptom Силата на звука се променя, когато сменя програмата.
             

                

 • Силата на звука на предаване на изхода на различни излъчващи станции може да се различава.
 •              home  settings  advanced setting ► Звук ► Режим на звука ► Автоматична сила на звука

                Задайте Авт. сила на звука на Вкл.

   
   
  symptom Звукът не работи или се чува само фоновата музика при някои програми.
      

               (Програми, произведени от телевизионните компании за износ)

   

              home  settings  advanced setting  Канали/Програми ► Език на звука

               Задайте предпочитанията си за език в Език на звука.,

   

   

   

  symptom Звукът не се чува при свързване към HDMI/USB порта.
   
                
 • Проверете дали използвате високоскоростен HDMI® кабел.             
 • Проверете дали версиите на USB и USB кабела са 2,0 или по-нови.            
 • Използвайте обикновен музикален файл (*.mp3).
 •              Информация относно обслужване на клиенти за проблеми с продукта е налична в:

             home  settings  advanced setting  Общи За този телевизор.

   

                  image

   

                  image

   

 • Обратна връзка за статията

  Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
  Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

  Оставащи знаци: 500 / 500