Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Кой кабел да използвам, за да свържа декодера с телевизора?

продукта

Кой кабел да използвам, за да свържа декодера с телевизора?


 Симптом

Свържете периферни устройства (DVD, blue ray, PC, конзола за игри, декодер и т.н.) към телевизор следвайки описаните по-долу стъпки.

<SPAN style="FONT-FAMILY: 돋움; COLOR: black; FONT-WEIGHT: bold; language: ko; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">


 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Настройка</SPAN></P>

- Свързване на външен вход.

Свържете A / V (жълт / червен) кабел към видео (жълт) / аудио десен(бяло) / аудио ляв (червени) изходите, тогава те са свързани с външните видео (жълт) / аудио ляв (бял) / аудио десен (червено) входове на гърба на телевизора в зависимост от цветове.

Някои модели имат нужда от конвертор.<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%"></SPAN>


<SPAN style="FONT-FAMILY: 돋움; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">

- Свържете компонент 


Свържете зелен / червен / син кабела към видео изхода и бял / червен към аудио изхода, след това свържете другия край към компонентния терминал на гърба на телевизора, в зависимост от цветовете зелено / червено / синьо и бяло / червено.


Някои модели имат нужда от конвертор.


</SPAN>

- Свържете HDMI кабел


Свържете към HDMI изход, а след това го свържете към HDMI вход на гърба на телевизора.<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">


</SPAN>

 


 

Как да сменя към режим на външен вход


След завършване на свързването по описания по-горе начин, натиснете бутона за Входове на дистанционното управление, за да изберете вход.

Ако използвате Magic Remote дистанционно управление, натиснете бутон 123 / вход продължително. Ще се появи меню на входове. Изберете режима на входа, който желаете да промените, и съответният входен режим ще е активен.

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">
 

</SPAN>

※ За дистанционно Magic Remote, произведено през 2011~2013, Начало → Външен вход.

За дистанционно Magic Remote, произведено през 2014, натиснете бутон “123/външен вход” продължително. Ще се появи меню на входове.

За дистанционно Magic Remote, произведено след 2014, натиснете икона “външен вход”. Ще се появи меню на входове.

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>*Задължителен въпрос