Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

картината не е 3D през 3D очила (FPR)

  • Други
  • Други
  • Operation
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 26/09/2016

Картината не е 3D през 3D очила (FPR)


3D телевизор с поляризирани очила/FPR

За продаваните днес LG 3D телевизори не се изисква специална проверка за 3D очила.

3D TV с активни се очила

→ Когато не се вижда 3D изображение 1  : Проверете дали очилата са включени.

   ☞ Бутонът за захранване се намира от дясната страна на очилата.

   ☞ Мига веднъж за Вкл. / Мига 3 пъти за Изкл.


       Натиснете веднъж: Вкл.


Няма сигнал повече от 1 мин.

Мига 3 пъти.


 

 Когато не се вижда 3D изображение 2   :   Заредете батериите на LG 3D TV очилата.   ☞ Когато батериите са изтощени, LED индикация светва за една минута, преди очилата да се изключат. Моля, презаредете преди употреба.

   ☞ За презареждане свържете очилата с USB порта отстрани на телевизора или компютъра.


   ☞ Презареждането отнема около 1,5 часа.


Когато червената светлина продължава да мига в продължение на една минута Свържете го към USB порта на телевизора.                  LED индикацията ще се промени в зелено, когато зареждането приключи.

※ Заредете батериите: Червена LED индикация продължава да мига.


  Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500