Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Забавяне на картината

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 26/09/2016

Забавяне на картината


 Симптом

За разлика от конвенционалните устройства, при PDP, LCD, LED and OLED телевизорите отнема известно време, докато се покаже изображение на екрана, след включването им.

 Решение

 

Проверете дали при включване на телевизора LG логото се появява на екрана.

Ако използвате декодер, проверете дали е включен.

 

※ OLED и някои други модели не показват LG лого на екрана след включване.


Трябва да се обърнете за съдействие към сервиз:

 

- Когато standby светлината мига в продължение на повече от 30 сек. или захранването се изключва след трептене на светлината.

- Когато звукът се чува, но картина не се вижда, менюто на настройка не се появява, въпреки че е натиснат бутона за меню на дистанционно управление.


[FYI]

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN>


LCD Wireless TV : 17 ~ 20 сек. (за безжична връзка)


※ Време за третиране на сигнали: Голям обем данни за ярка и ясна висококачествена картина.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500