Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Прекъсвачът прекъсва захранването

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 26/09/2016

Предпазителят прекъсва захранването


 Симптом

Предпазителят се активира, когато захранващият кабел на телевизора е свързан към контакта.


 Решение

 

1. Проверете дали контактът е заземен.

Ако проблемът възниква само когато се използва разклонител, проверете състоянието на разклонителя.

※ Ако контактът не е заземен или в разклонителя са включени твърде много уреди, предпазителят може да се активира.


2. Ако кабелът на антената е свързан с антенния вход на гърба на телевизора, извадете кабела и свържете захранващия кабел към контакта.

Ако кабелът на антенате е отстранен, захранващият кабел е свързан към контакта и прекъсвачът не се активира, то тогава проблемът може да е в антената. За този случай потърсете управителя на сградата или кабелния оператор.


 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500