Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Телевизорът не се изключва

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 26/09/2016

Телевизорът не се изключва


 Симптом

Телевизорът не се изключва нито от дистанционното, нито от бутона върху корпуса му.

 Решение

1. Проверете дали телевизорът работи с бутоните върху корпуса му.

※ Местоположението на превключвача може да варира според модела. Моля, проверете в потребителската инструкция.

2. Проверете батериите на дистанционното управление, както и дали зоната на рецептора не е покрита.

- Двете батерии трябва да бъдат заменени с нови, по същото време и да се проверят положителните и отрицателните клеми на батериите, преди поставянето им.

- Местоположението на рецептора на дистанционно управление варира в зависимост от модела, и то не трябва да бъде покрито от някакви препятствия (soundbar, рамки, други обекти, и т.н.).

3. Когато телевизорът не е бил включен с дистанционното управление на декодера, дистанционното управление няма да може да управлява телевизора, като връзката му с него прекъсне. В този случай проверете настройките на телевизора за управление с дистанционното на декодера.

4. Използвайте дистанционното управление след изключване на флуоресцентна светлина.

 - Поради смущението, причинено от честотата на  флуоресцентната светлина, дистанционното управление може да не работи правилно. (Дистанционно управление: 38KHz)

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500