Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Телевизорът се включва / изключва автоматично

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 26/09/2016

Телевизорът се включва / изключва автоматично

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">
 

</SPAN>

 Симптом

 

Проверете дали телевизорът е настроен да се включва или изключва в определен период от време.


 Настройка

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">
 

</SPAN></STRONG></SPAN>

  [Меню] → [Настройка] → [Време] → [Време на изключване]

- Повторение: Изберете цикъл, [Веднъж], [Изберете дни], [Всеки ден], [Пн ~ Пт], [Пн ~ Сб], [Сб ~ Нд], [Нд] [Изключено].

- Час, минута: Задайте час и минута за включване на телевизора.

※ Ако използвате декодер, телевизорът ще се изключва в предварително зададеното време, но декодерът няма да се изключва в същото време. Ако външното устройство (декодер и т.н.) е изключено, "няма сигнал" съобщение се появява на екрана и след 15 минути телевизорът се изключва автоматично.

 


<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">


</SPAN>

2. Задаване на време за изключване.

[Меню] → [Настройка] → [Време] → [Време на изключване]

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> <P>- Повторение: Изберете цикъл, [Веднъж], [Изберете дни], [Всеки ден], [Пн ~ Пт], [Пн ~ Сб], [Сб ~ Нд], [Нд] [Изключено].</P> <P>- Час, минута: Задайте час и минута за изключване на телевизора.</P> <P></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> Ако използвате декодер, телевизорът ще се изключва в предварително зададеното време, но декодерът няма да се изключва в същото време.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN></P>


 


2012~2013 Smart TV

[Начало] или [Меню Настройка] → [Настройка] → [Време] → [Време на изключване]

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast"> 

- Повторение: Изберете цикъл, [Веднъж], [Изберете дни], [Всеки ден], [Пн ~ Пт], [Пн ~ Сб], [Сб ~ Нд], [Нд] [Изключено].

- Час, минута: Задайте час и минута за включване на телевизора.

</SPAN></SPAN>

</SPAN></SPAN>Ако използвате декодер, телевизорът ще се изключва в предварително зададеното време, но декодерът няма да се изключва в същото време.


След 2014 webOS  TV

[Начало] или [Меню Настройка] → [Настройка] → [Общи] → [Таймер] → [Време на изключване]

-Време: Задайте време на изключване.

-Повторение: Задайте ден от седмицата.

Ако използвате декодер, телевизорът ще се изключва в предварително зададеното време, но декодерът няма да се изключва в същото време.


Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500