Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Как мога да се свържа телевизора и смартфона с функцията tag-on?

  • Други
  • Други
  • Operation
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 26/09/2016

Как мога да свържа телевизора и смартфона с функцията tag-on?


 Симптом

С функцията на телефона за трансфер на данни (NFC) можете да споделяте съдържанието на смарт телефон със смарт телевизор чрез докосване Tag On стикер с телефона. 

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: '맑은 고딕'; COLOR: black; language: ko; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-color-index: 1; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast">


</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> Настройка</SPAN></P>

- Активирайте NFC, писане, четене и P2P изпращане / получаване.

- Инсталирайте LG TV Tag On and LG TV Remote приложения с докосване на Tag On стикер върху телевизора.

- Докоснете Tag On стикъра върху телевизора отново, тогава се появява свързаният телевизор. Въведете в телефона кода за потвърждение от екрана на телевизора.


※ Смартфонът и смарт телевизорът трябва да бъдат свързани към една и съща Wi-Fi мрежа или mirror cast функцията на телевизора трябва да е включена.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500