Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Няма нито картина, нито звук

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 28/09/2016

Няма нито картина, нито звук


 Симптом

 

Няма картина и звук.


 

 Решение

 

1. Когато захранването е включено, проверете бутона за включване на телевизора.

 

Ако телевизорът не е включен с дистанционното управление, натиснете бутона за включване монтиран на телевизора , след което включете с дистанционното управление.

(Когато телевизорът е изключен с бутона монтиран върху него, той не се включва с дистанционното управление)

Местоположението и видовете превключвател може да се различават в зависимост от модела.


2. Когато няма захранване, проверете захранващия кабел на гърба на продукта.

Натиснете захранващия кабел в задната част на телевизора ( ако е с букса )  и проверете отново.

Проверете връзката на захранващия кабел към стенния контакт.

Ако и други уреди са включени в същия разклонител, проверете дали те се включват.

※ Докато почиствате, захранващият кабел може да се размести или да бъде изключен.Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500