Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Индикаторът за готовност не свети

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 28/09/2016

Индикаторът за готовност не свети


 Симптом

 

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%"></SPAN>

След включване на захраването индикаторът за готовност не свети.

След изключване на захранването с дистанционното управление индикаторът за готовност не светва?

※ Местоположение на индикаторът за готовност варира в зависимост от модела, LG лого или червен светодиод се намира в центъра или вдясно в долната част на дисплея..

 

 Решение

 

Non-SMART

Ако захранващият кабел и електрическото захранване са нормални, проверете следната настройка в менюто.

Тази функция може да не е налична за някои модели.

[Меню] → [Настройка] → [Общи] → [Преден индикатор] → [Standby светлина]: [Включено]<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">

</SPAN></SPAN>

2012~2013 smart TV

 

[Начало] или [Смарт] → [Настройка] → [Общи] → [Standby светлина] → [Включено]

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">
 

</SPAN></SPAN>


 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500