Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Предпазителят спира захранването

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 28/09/2016

Предпазителят спира захранването


 Симптом

 

Предпазителят се активира при свързване на захранващия кабел в стенния контакт.


 

 Решение

1. Проверете дали стенният контакт е заземен.

Ако проблемът възниква, само когато използвате разклонител, проверете състоянието на разклонителя.

 

※ Ако в разклонителя няма заземени терминали или много продукти са свързани в него едновременно, токопрекъсвачът може да се активира.

2. Ако в антенния вход върху задната част на телевизора е свързан кабел, отстранете го и свържете захранващия кабел в стенния контакт.

Ако токопрекъсвачът не се активира след като извадите кабела на антената и свържете захранващия кабел към стенния контакт, това означава, че проблемът е в антената. Трябва да се свържете с кабелната компания или с офиса за поддръжка на сградата.

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500