Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Мога да слушам екранен четец (звуково описание)

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 28/09/2016

Мога да слушам екранен четец (гласово описание) Симптом

 

Гласово описание за хора с увредено зрение.


 Настройка

 

Non-Smart

Дистанционно управление [Smart] или [Меню на настройка] [Опции] [За хора с нарушено зрение] 

※ Ако не се нуждаете от гласово описание, изберете "Изключено".

 


Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500