Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Звукът е твърде слаб

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 28/09/2016

Звукът е твърде слаб


 Симптом

 

Когато има разлика в силата на звука между каналите, макар че не сте го променяли, проверете дали е включена Автоматична сила на звука.

- Ако използвате декодер, фунциите Автоматична сила и Смарт режим на звука не са достъпни.

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">
 

</SPAN>

  Решение

 

Non-Smart

Настройте Автоматична сила на звука на Включено.

Настройте Clear Voice и Смарт режим на звука на Изключено.

- Функцията Автоматична сила на звука настройва подходящата сила на звука за всеки канал автоматично.

- Функцията Clear Voice прави гласа чист.

 ※ Ако звукът, различен от гласа, напр. заден музикален фон, не е чист, изключете функцията Clear Voice.


- Ако използвате Смарт режим на звука, звукът оптимизиран за всяко съдържание автоматично се настройва и качеството на звука може да се промени, което ще доведе до разлика в силата на звука между каналите.

※ Тази функция е предвидена за някои модели.


TV преди 2011 

[Настройка] → [Звук] → [Сила на звука]: Изключено

[Настройка] → [Звук] → [Clear Voice]: Изключено[Начало] или [Смарт] → [Настройка] → [Звук] → [Режим на сила на звука] → [Сила на звука] - Включено

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">


</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> [Начало] или [Смарт] → [Настройка] → [Звук] → [Clear Voice] - Изключено</SPAN></P>

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">
 

</SPAN>

[Начало] или [Смарт] → [Настройка] → [Звук] → [Смарт режим на звука] - Изключено

 


<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"></SPAN>

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500