Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Няма звук

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 28/09/2016

Няма звук


 Симптом

 

Ако няма звук, моля проверете следното:

1. Силата на звука е “0”;

2. Включен е режим “Mute”;

3. Високоговорителите в режим “Изключено”.

 ※ Ако настройките на звука са нормални, но все още не се чува никакъв звук, проверете силата на звука на декодера. Възможно е той да е настроен на “0” или “Mute”.

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 0in; language: ko; mso-line-break-override: none; punctuation-wrap: hanging">
</P>


Включен режим “Mute” или сила на звука:


(показва се в долната част на екрана в центъра или вдясно)<P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 0in; language: ko; mso-line-break-override: none; punctuation-wrap: hanging">
</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 0in; language: ko; mso-line-break-override: none; punctuation-wrap: hanging">Включен режим “Mute” или сила на звука на декодера:</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 0in; language: ko; mso-line-break-override: none; punctuation-wrap: hanging">
</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 0in; language: ko; mso-line-break-override: none; punctuation-wrap: hanging">(показва се в централната или горната част на екрана)
</P>
<P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-TOP: 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: ltr; MARGIN-BOTTOM: 0pt; MARGIN-LEFT: 0in; language: ko; mso-line-break-override: none; punctuation-wrap: hanging">
</P>
<P>
</P>
</SPAN>

 Решение

Non-Smart

Проверка на високоговорителита на телевизора:

[Меню настройка] [Настройка] [Аудио] [Избор на високоговорител] [ТВ високоговорител]

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">
 

</SPAN>

Smart TV ‘12~’13

[Smart] или [Меню настройка] [Настройка] [Звук] [Избор на високоговорител] [ТВ високоговорител]

 


- Тест на звука Smart TV ‘12~’13

[Smart] или [Меню настройка] → [Поддръжка] → [Тест на звука]


Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500