Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Автоматична настройка

  • Други
  • Други
  • Operation
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 28/09/2016

Автоматична настройка


 Симптом

Non-Smart TV

Режим на автоматична настройка

 

 Настройка

Как да направя автоматична настройка

※ Начинът на настройка се различава в зависимост от модела


[Меню] → [Канали] → [Автоматична настройка]

 


<SPAN style="FONT-FAMILY: '맑은 고딕'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%">


Smart TV преди 2013


Меню → Настройка → Канали → Автоматична настройка → Старт

 


</SPAN>
Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500