Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Как мога да използвам слушалка, за да чуя звука на телевизора?

  • Други
  • Други
  • Operation
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 28/09/2016

Как мога да използвам слушалка, за да чуя звука на телевизора?

 


 Симптом

 

Слушане на звук със слушалки.

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">


</SPAN><SPAN style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 돋움; COLOR: black; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: normal; language: ko; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: 굴림; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; text-combine: letters; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none">
</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> Решение</SPAN></P>

Non-Smart<SPAN style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 돋움; COLOR: black; VERTICAL-ALIGN: baseline; language: ko; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: 굴림; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; text-combine: letters; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none">

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN>

1. Проверете дали има 3.5 м стерео (Аудио) терминал и монитор аудио изход на продукта. Ако няма, моделът не предоставя аналогов аудио изход и не могат да се използват слушалки.

 

 

<За задаване на звуков изход за слушалки>

1.Меню→ Звук → Звуков изход Слушалки)

2. [Смарт] или [Настройка] на дистанционното управление → [Звук] → [Звуков изход] → [Слушалки]

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> <P>
</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> Някои модели променят автоматично режима на звуков изход, когато слушалките са свързани.</SPAN></P>

 


Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500