Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

На екрана се появяват линии.

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 28/09/2016

На екрана се появяват линии.

 


 Причина


Неправилна настройка на входящия сигнал или на съотношение може да причини линии / шум в картин.

 

<SPAN style="FONT-FAMILY: '맑은 고딕'; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"></SPAN>

 Какво да се провери


① Проверете дали съотношението е настроено на 16:9 (Оригинален).

② Проверете сигнала на антената и кабелната връзка.

 

 Настройка на съотношение


<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: '맑은 고딕'; mso-fareast-font-family: '맑은 고딕'; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">Потребителят може да избере съотношение на екрана.

</SPAN>

1. Оригинален режим на екрана осигурява най-доброто качество изображението.

Можете да изберете режима, когато получите HD видео чрез цифрова телевизия или HDMI.

2. Автоматично съотношение: Осигурява оптимално съотношение на екраната автоматично на 4: 3 или 16: 9, в зависимост от входящия сигнал на изображение.

※ Начина на настройка  / менюто за настройка / наличността на спецификации може да варират в зависимост от модела.

  

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500