Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Има звук, но няма картина.

Troubleshooting

Има звук, но няма катина.


 Симптом

 

При OLED, LED, LCD, PDP продукти отнема време, докато се покаже изображение.


 Решение

 

Проверете дали логото на LG се появява на екрана, когато го включите.

Ако използвате декодер, проверете дали той е включен.

※ При някои OLED и други модели не се появява LG лого на екрана.

За симптомите по-долу уредът трябва да бъде проверен от техническо лице.

1. Индикаторът за готовност мига в продължение на повече от 30 сек. или захранването се изключва след премигване на светлината или "щракащ" звук от задната част на продукта.

2. Звуковата система работи добре, но на екрана не се появява картина и при натискане на бутона за меню на дистанционното, то не се появява.

[Забележка]

PDP.LCD,LED TV  : В рамките на 10 сек.

※ LCD Wireless TV: 17 сек. ~ 20 сек. (при безжично свързване)

OLED TV : В рамките на около 15 секунди.

 


*Задължителен въпрос