Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Искате да заключите даден канал и външен вход?

продукта

Искате да заключите даден канал и външен вход?


 Симптом


 

Искате ли да заключите даден канал, външен вход или приложение на смарттелевизора?

Можете да заключите даден канал или външен вход чрез функцията Заключване. Ако въведете паролата в заключен канал, той ще бъде отключен временно.

※ За смарттелевизори след 2013 г. можете да заключите или отключите дадено приложение.


 

 Настройка

 

Non-Smart TV

① MenuЗаключване→ Система заключване : Включено

※ Първоначална парола: 0000  

② Блокиране на канал: Заключване канали сред тези, които получавате през антена.

③ Блокиране на вход: Заключване на външен вход, Component, HDMI.

 
Netcast 2012~2015>


[Начало] или [Смарт] на дистанционното управление → [Настройки] → [Заключване] → [Система заключване]


① Включете системата за заключване.

 

Въведете паролата. ※Първоначална парола: 0000


Блокиране на канал: Изберете канала и кликнете на Заключване / Отключване в долния десен ъгъл.

 

Блокиране на вход: Включете входния режим, който искате да блокирате, и задайте заключване.

 

Заключване на приложение: Изберете приложение и заключете.

    

※ Само смарттелевизори след 2013 г. имат налична функция Заключване.

 
 


*Задължителен въпрос