Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Няма звук на нито един канал.

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 21/10/2016

Няма звук на нито един канал.


 Симптом

 

Ако няма звук, моля проверете:

 

1. силата на звука на  "0" ли е ?;

2. В режим “Mute” ли е ?;

3. Високоговорителите изключени ли са ?

※ Ако настройките на звука са нормални, но въпреки тове не чувате звук проверете дали силата на звука на декодера не е “0” или в режим “Mute”.

  Решение


 

Non-Smart


За да проверите настройките на ТВ високоговорителите:


 

[Меню на настройка] → [Настройка] → [Аудио] → [Избор на високоговорител] → [ТВ високоговорител]

 Smart TV 2012~2013


[Смарт] или [Меню на настройка] → [Настройка] → [Звук] → [Изберете звукив изход ] → [ТВ високоговорител]

  

 


-Тест на звука

 

Smart TV 2012~2013


[Смарт] или [Меню] [Поддръжка] [Тест Звук]   Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500