Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Телевизорът се включва / изключва автоматично.

Troubleshooting

Телевизорът се включва / изключва автоматично.


 Симптом

Искате ли да използвате таймер за включване / изключване на телевизора в определено време?

Можете да направите това с настройка на таймера.

※ За да използвате тази функция, трябва да бъде зададено текущото време.

    Ако текущото време е настроено на "Потребителска настройка", трябва да настроите текущото време, когато TV е бил изключен. Решение

Non-SMART

1. Време на включване.

[Меню] → [Време] → [Време на включване]

- Повторение: [Веднъж], [Изберете дни], [Дневно], [Пн ~ Пт], [Пн ~ Сб], [Сб ~ Нд], [Нд], [Изключено]

- Час, минута: Настройка на час и минути за включване.

- Вход: Изберете входящия режим, който искате да гледате, когато телевизорът се включи.

(Ако използвате декодер, изберете входящия режим, чрез който декодерът е свързан към телевизора)

- Канал: Задайте канала, който желаете да гледате, когато телевизорът се включи.

Тази функция е достъпна само, когато входът е настроен на Телевизия, а вие трябва да изберете канал за DTV / TV / DTV кабел / кабелна телевизия. (Избор на канал не е наличен, ако използвате декодер).

- Звук: Определете сила на звука за времето на включване на телевизора (0 ~ 100).

※ Докато е зададен входящ режим HDMI, Component и външен вход, телевизорът се включва автоматично, но ако периферното устройство (напр. декодер) е изключено, след 15 минути на дисплея ще се покаже "Няма сигнал" и телевизорът ще се изключи автоматично.


2012~2013 Смарт ТВ

[Начало] или [Меню на настройка] → [Настройка] → [Време] → [Време на включване]

- Повторение: [Веднъж], [Изберете дни], [Дневно], [Пн ~ Пт], [Пн ~ Сб], [Сб ~ Нд], [Нд], [Изключено]

- Час, минута: Настройка на час и минути за включване.

- Вход: Изберете входящия режим, който искате да гледате, когато телевизорът се включи.

(Ако използвате декодер, изберете входящия режим, чрез който декодерът е свързан към телевизора)

- Канал: Задайте канала, който желаете да гледате, когато телевизорът се включи.

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"> <P>Тази функция е достъпна само, когато входът е настроен на Телевизия, а вие трябва да изберете канал за DTV / TV / DTV кабел / кабелна телевизия. (Избор на канал не е наличен, ако използвате декодер).</P> <P>- Звук: Определете сила на звука за времето на включване на телевизора (0 ~ 100).</P></SPAN>

Докато е зададен входящ режим HDMI, Component и външен вход, телевизорът се включва автоматично, но ако периферното устройство (напр. декодер) е изключено, след 15 минути на дисплея ще се покаже "Няма сигнал" и телевизорът ще се изключи автоматично.


 2. Време на изключване.

Non-SMART

[Меню] → [Време] → [Време на изключване]

- Повторение: [Веднъж], [Изберете дни], [Дневно], [Пн ~ Пт], [Пн ~ Сб], [Сб ~ Нд], [Нд], [Изключено]

- Час, минута: Настройка на час и минути за изключване.

※ Ако използвате декодер, телевизорът се изключва в зададеното време, но декодерът не се изключва в същото време.

<SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "맑은 고딕"; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast'>Смарт ТВ 2012~2013


<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style='FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast'>[Начало] или [Меню на настройка] → [Настройка] → [Време] → [Време на включване]

- Повторение: [Веднъж], [Изберете дни], [Дневно], [Пн ~ Пт], [Пн ~ Сб], [Сб ~ Нд], [Нд], [Изключено]

- Час, минута: Настройка на час и минути за включване.</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">.</SPAN></P>


Ако използвате декодер, телевизорът се изключва в зададеното време, но декодерът не се изключва в същото време.
</SPAN>*Задължителен въпрос