Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Няма звук.

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 21/10/2016

Няма звук.


<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN>

 Симптом

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>

 

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>

Когато няма звук, моля, проверете:

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>

 

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>

1. дали силата на звука не е “0”;

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>

2. дали не е в режим “Mute”;

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>

3. дали високоговорителите не са в режим “Изключен”.

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>

 

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>

※ Ако настройките на звука са нормални, а все още не се чува никакъв звук, проверте силата на звука на декодера, дали не е "0" или "Mute".


<SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "맑은 고딕"; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%'>


 Решение


Проверете настройките на ТВ високоговорителите:


[Меню на настройка] → [Настройка] → [Аудио] → [Изберете високоговорител] → [ТВ високоговорител]


</SPAN>


Смарт ТВ 2012~2013


[Смарт] или [Меню на настройка] → [Настройка] [Звук] [Изберете звуков изход] [ТВ високоговорител]
<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN>

[Начало] или [Меню на настройка] [Настройки] [Разширени настройки] [Звук] [Звуков изход] [ТВ високоговорител]<SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "맑은 고딕"; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%'>-Тест на звука


Смарт ТВ 2012~2013


[Смарт] или [Меню на настройка] [Поддръжка] [Тест на звука][Начало] или [Меню на настройка] [Настройки] [Разширени настройки] [Звук] [Тест на звука]


 


</SPAN>
Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500