Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Захранването е включено, но дисплеят не се включва.

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 21/10/2016

Захранването е включено, но дисплеят не се включва.


 Симптом

Въпреки че захранването е включено, дисплеят не светва.

Въпреки че изключвате с дистанционно управление, индикаторът за готовност не светва.

※ Местоположението на индикатора за готовност може да се различава от модела, и LG лого или червен светодиод се появява в средата или в долния десен ъгъл на екрана.

 Решение

Ако връзката на захранващия кабел и електрическото захранване е наред, проверете настройките по-долу.

Може да не е налично при някои модели.


[Меню] → [Настройки] → [Опции] → [Индикатор за готовност] → [Standby светлина] : Включено

<SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "맑은 고딕"; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%'>


Смарт ТВ 2012~2013


[Начало] или [Смарт][Настройки][Опции][Светеща емблема LG][Включено]


</SPAN>Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500