Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Дистанционното Magic Motion не работи

Troubleshooting

Дистанционното Magic Motion не работи 


 Симптом


   Ако не работят бутоните POWER ON/OFF, Сила на звука, Home и други, проверете следното.


   1. Винаги сменяйте и двете батерии по едно и също време.

   2. Премахнете всички пречки пред телевизора, които покриват приемника.

      ※ Приемникът се намира в долния десен ъгъл или средата.

   3. Ако телевизорът е изложен на силна слънчева светлина, преместете го на друго място.

  

 Решение


   Нулирайте Magic Motion дистанционното и го регистрирайте отново.

   ※ Опитайте да пререгистрирате, когато телевизорът е включен.

 

Magic Motion дистанционно 2010~2011

  1. Натиснете едновременно бутоните OK и MUTE  за около 5 сек., за да нулирате.
     (ако се е нулирало, светлинката ще мига)
  2. Ако държите дистанционното управление насочено към телевизора и натиснете бутона OK, то ще се регистрира автоматично и ще се покаже съобщение на екрана, че е регистрирано.   Magic Motion дистанционно след 2012


1. Натиснете едновременно бутоните SMART или HOME и PREVIOUS за около 5 сек.


2. Дръжте дистанционното управление насочено към телевизора и натиснете OK (колело).


*Задължителен въпрос