Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Искам да използвам режим на записване.

  • Други
  • Други
  • Operation
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 26/10/2016

Искам да използвам режим на записване


 Симптом

- Функцията за записване може да се изпълни чрез свързване на USB устройство.
- Входящият режим, поддържащ записване, варира в зависимост от модела, така че, моля направете справка в инструкцията на потребителя.

※ HDMI, компонент, RGB входящи режими не се поддържат.

- При някои модели USB устройството се форматира за използване само за функцията time machine (запис). Моля, имайте предвид, че всички файлове с данни в USB устройството ще бъдат изтрити по време на операцията.


- Ако в USB устройството няма достатъчно място или захранването бъде изключено, като записването спира.

- Някои модели позволяват да гледате друг канал по време на записа.

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">


</SPAN>

 Решение

След 2014, webOS Смарт ТВ

- Моментален запис
1. Свържете USB хранилище към “ready” порт от USB входовете на телевизора.
※ Ако няма “ready” вход, свържете го към USB 3.0 вход.        
Използвайте устройството за съхранение тип сменяем HDD.
2. Изберете иконата за запис в долния ляв ъгъл на дисплея, като натиснете бутона "колело" на дистанционното magic motion или "OK" бутон на стандартното дистанционно управление.
3. Определете местоположението на записания файл и време на завършване, след това изберете "записване", за да започнете.


<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">


</SPAN>

 - Планиран запис
1. Влезте в начално меню и стартирайте приложението за планирано записване.
2. Изберете канала и програмата, която искате да запишете, и да изберете "планиран запис".
3. Изберете опцията за планиран запис и устройството за съхранение и натиснете "Потвърди", за да завършите процеса.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500