Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Няма картина и звук.

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 26/10/2016

Няма картина и звук


 Симптом

Няма картина и звук.

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">


</SPAN>

 Решение

1. Ако телевизорът не се включва, проверете бутона за включване / изключване.
Ако телевизорът не се включва с дистанционното управление, включете захранването с бутона за включване / изключване и след това включете телевизора с дистанционното управление.
(Ако телевизорът е бил изключен с бутона за включване / изключване на захранването, той няма да се включи с дистанционното управление.)
Местоположението и вида на превключвателя може да варира в зависимост от модела.
 
2. Ако захранването не се включва, проверете захранващия кабел на гърба на телевизора.
Проверете връзката на захранващия кабел към контакта/разклонителя.
Проверете дали други продукти, които са свързани към същия разклонител, се включват.

※ Връзката на кабелите може да се разхлаби при почистване или работа с продукта.
 
3. Ако при включване / изключване на захранването или при смяна на канал на екрана се появява текст, натиснете бутона за външен вход на дистанционното управление.

[Начало] → [Настройки] → [Разширени настройки] → [Режим на картина] → [Стандартен]

※ Ако в Стандартен режим картината е тъмна, коригирайте настройка "плътност на цвят".

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500