Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Картината е твърде тъмна.

Troubleshooting

Картината е твърде тъмна


 Симптом

Ако екранът е тъмен, дори и без настройване на яркост, цвят и плътност на цвета, може би е активиран Енергопестящ режим или режимът на картината е зададен като Eco.

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">


</SPAN>

 Решение

<SMART ‘11 before TV>

Non-SMART
① Home бутон на дистанционното управление → Детайлни настройки → Картина → от режим на картина изберете Енергоспестяващ режим → Ако е настроен на Автоматично енергоспестяване или Хибернация, изберете Изключено.

② Изберете Енергоспестяващ режим в Бързи настройки → премахнете отметката на Автоматично енергоспестяване или Хибернация.

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial"><SMART TV ‘12~’15 Netcast>

Смарт ТВ
① Регулиране на Режим на картина: Смарт → Настройки → Картина → Режим на картина → Стандартен или Ярък.

② Регулиране  на Енергопестящ режим: Смарт → Настройки → Картина → Енергоспестяващ режим → Изключен.</SPAN></P>

*Задължителен въпрос