Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Дискът / видеокасетата не се възпроизвежда

  • Други
  • Други
  • Operation
  • Аудио, Домашно кино
  • Последно актуализирани 29/11/2016

Дискът / видеокасетата не се възпроизвежда


 Причина

Това може да се случи, ако има чужд обект върху видеокасетата.

За DVD диск, това може да се случи, ако има драскотина по него или ако не е записан правилно.


 Решение

Моля, отстранете чуждото тяло и проверете диска.


Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500