Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Свързването е правилно

Installation

Свързването е правилно


 Решение

Кабелът може да е износен или връзката да е нестабилна. Ако има промяна в екрана, когато докосвате кабела, трябва замените кабела. При свързване на кабела, обърнете внимание на съответствието на цвета и формата.

- За външн вход
① Свържете кабелите между изхода (OUT) на DVD плейъра и входа (IN) на телевизора, съобразявайки се с цветовете: жълт за аудио, бял за ляв високоговорител и червен за десен високоговорител.

② Натиснете бутона за външен вход на дистанционното управление на телевизора и изберете "External Input".


- За Компонент
① Свържете кабелите между компонентен изход на DVD плейъра и Компоненте вход на телевизора, съобразявайки се с цветовете: зелен / червен / син заа видео и бял / червен за аудио.
② Натиснете бутона за външен вход на дистанционното управление на телевизора и изберете ‘Component’.


- За HDMI

① Свържете HDMI кабел между HDMI изход на DVD плейъра и HDMI вход на телевизора.
② Натиснете бутона за външен вход на дистанционното управление на телевизора и изберете ‘HDMI’.

*Задължителен въпрос