Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Не мога да свържа soundbar чрез Bluetooth

Troubleshooting

Не мога да свържа soundbar чрез bluetooth


 Симптом

Не мога да свържа саундбара и мобилния телефон чрез Bluetooth.


 Решение

▶ Как да настроя саундбара


1) Натиснете“Select Function” на дистанционното управление или бутон "F" на устройството и изберете Bluetooth.

На дисплея ще се появи надпис “BT READY”.

2) Сдвоете го с телефона.[Натиснете“Select Function” на дистанционното            [BT READY on the display window]

управление или бутон "F" на устройството ] 

▶ Как да настроя мобилния телефон


1) В приложенията на мобилния телефон,
    ① Изберете Настройки.

    ② Включете bluetooth. 
    ③ Ако кликнете върху Bluetooth още веднъж, ще се активира търсеното устройство.
    ④ Изберете "LG SOUND BAR “ и сдвоете.  
 
2) Ако саундбарът Bluetooth устройството са сдвоени,
    ① На дисплея на саундбара ще се появи надпис “PAIRED”.   
    ② Стартирайте приложението за музика.
 
3) Проверете дали музиката звучи директно през саундбара. 

*Задължителен въпрос