Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

След свързване на телевизорът със саундбара, но няма звук

Troubleshooting

След свързване на телевизорът със саундбара, но няма звук


 Симптом

След свързването на саундбара с телевизора, от саундбара не излиза звук.

В зависимост от модела, настройките могат да се различават.


 Решение

Ако от саудбара не излиза звук, опитайте следните настройки.

Има два метода за настройка, единият е за телевизор, поддържащ LG Sound Sync, а другият за телевизор, който не го поддържа. 


1. Телевизор с LG Sound Sync.

1) За да се свържете чрез оптичен кабел, когато е налице LG Sound Sync.   
2) Опитайте се да свърже отново оптичния кабел между телевизора и саундбара.   
3) Натиснете бутона "Избор на Функция" на дистанционното управление на саундбара и да задайте входящия режим на "Оптичен".
4) След това използвайте дистанционното управление на телевизора и направете следното:         
Меню→ Звук → Избор на високоговорител → LG Sound Sync. (Optical Digital)
Тогава входящият режим автоматично ще се промени на "LG OPT".  
5) Натиснете бутона за силата на звука и проверете дали звукът излиза.   
6) Ако има звук, тогава всичко е наред.


2. Телевизор без LG Sound Sync.

1) За да свържете чрез оптичен кабел, когато няма LG Sound Sync. 
2) Опитайте се да свържете отново оптичния кабел между телевизора и саундбара  
3) Натиснете бутона "Избор на Функция" на дистанционното управление на саундбара и да задайте входящия режим на "Оптичен".

Тогава звукът ще излезе както от телевизора, така и от саундбара.

*Задължителен въпрос