Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Не се чува звук от субуфера

Troubleshooting

Не се чува звук от Subwoofer


 Симптом

Има звук на soundbar , но няма звук на subwoower.
Настройка на звук както от soundbar, така и от subwoofer.


 Решение

1) Ако не излиза звук от subwoofer, проверете следните настройки.
2) Свети ли LED индикаторът на subwoofer?
3) Ако не, проверете захранващия кабел.
4) Ако зеленият LED мига или червеният LED е включен, това означава, че устройството и subwoofer са изключени.
5) Ако няма звук, се опитайте се да нулирате настройките по следния начин.
6) Натиснете едновременно бутона STOP на устройството и бутон номер 6 на дистанционното управление и ги задръжте за повече от 5 сек.
7) На дисплея ще се покаже надпис WL RESET.
8) Ако надписът WL RESET се появи,
9) Натиснете бутона за сдвояване на гърба на subwoofer с остър инструмент (като химикалка) за повече от 5 сек.
10) Тогава зелена и червена светлина ще премигнат последователно.
11) Извадете захранващия кабел на устройството и на субуфера.
12) Вижте дали LED лампата е изключена.
13) След минута включете захранващия кабел на устройството и на субуфера.
14) Включете устройството.  
15) Ако зеленият LED на subwoofer премигне бързо и спре, той е настроен. Проверете дали имате звук от устройството и от subwoofer.
 
16) Ако все още няма звук, опитайте се да повтарите процедурата отново.

[Натиснете STOP & No. 6 едновременно]    [WL RESET]


 

[Натиснете PAIRING за 5сек.]   [Зелен LED вкл. : Нормално]

*Задължителен въпрос