Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Мога ли да изтрия инсталирано приложение?

Troubleshooting

Мога ли да изтрия инсталирано приложение?


 Симптом

Изтриване на инсталирано приложение.


 Решение

Управлявайки „Моите приложения“, можете да премествате или изтривате приложенията в менюто.

Преместване на приложение.

1. Изберете приложение и натиснете зеления цветен бутон (G) , за да изведете опциите.
2. Използвайте ▲ ▼, за да изберете [Move], и натиснете ENTER (◎).
3. Използвайте ▲ ▼ ◀ ▶, за да изберете позиция, към която искате да преместите, и натиснете ENTER (◎)

Изтриване на приложение.

1. Изберете приложение и натиснете зеления цветен бутон (G) , за да изведете опциите.
2. Използвайте ▲ ▼, за да изберете [Delete], и натиснете ENTER (◎).
3. Използвайте ◀ ▶, за да изберете [Yes], и натиснете ENTER (◎), за да потвърдите.

*Задължителен въпрос