Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Мога ли да изтрия инсталирано приложение?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио, Домашно кино
  • Последно актуализирани 01/12/2016

Мога ли да изтрия инсталирано приложение?


 Симптом

Изтриване на инсталирано приложение.


 Решение

Управлявайки „Моите приложения“, можете да премествате или изтривате приложенията в менюто.

Преместване на приложение.

1. Изберете приложение и натиснете зеления цветен бутон (G) , за да изведете опциите.
2. Използвайте ▲ ▼, за да изберете [Move], и натиснете ENTER (◎).
3. Използвайте ▲ ▼ ◀ ▶, за да изберете позиция, към която искате да преместите, и натиснете ENTER (◎)

Изтриване на приложение.

1. Изберете приложение и натиснете зеления цветен бутон (G) , за да изведете опциите.
2. Използвайте ▲ ▼, за да изберете [Delete], и натиснете ENTER (◎).
3. Използвайте ◀ ▶, за да изберете [Yes], и натиснете ENTER (◎), за да потвърдите.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500