Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Simple Link не работи

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио, Домашно кино
  • Последно актуализирани 01/12/2016

Simple Link не работи


 Симптом

Simple Link функцията не функционира.


 Проверка

Трябва да има SIMPLINK обозначение на телевизора и на домашно кино.


Ако вход HDMI1,2,3 на телевизора е свързан. 
① Термина 1 : Домашно кино (Simple Link е достъпен)   
② Терминал 2 : PC (Simple Link не е достъпен)   
③ Терминал 3 : Други устройства (Simple не е достъпен)   
④ Различни терминали: Simple Link не е достъпен (ТВ преди 2008)       
За HDMI вход 4 на телевизора Simple Link функцията не е достъпна. За да изпълни SIMPLINK, е необходима връзка.

(Проверете дали LG телевизорът и LG домашното кино го поддържат)


 Решение

Свързване

① Проверете дали устройството поддържа SIMPLINK функция. [Проверете за обозначение SIMPLINK в горния край на предната част.] 
② Проверете дали телевизорът е LG. [Не е съвместим с продукти на други компании.] 
③ Проверете HDMI свързването. [Свържете кабел между HDMI изхода на домашното кино и HDMI входа на телевизора.]

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500