Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Няма звук от системата за домашно кино

Troubleshooting

Няма звук от системата за домашно кино.


 Симптом

Няма звук от системата за домашно кино


 Решение

※ За да проверите през Тестов режим на високоговорител: Отидете в [Начало-Настройки-Звук-Настройки на високоговорител]

※ Проверете чрез тестовия режим и ако все още няма звук, можете да нулирате настройките.


В DVD режим натиснете едновременно бутон 0 на дистанционното управление и бутон STOP (■) върху продукта, когато вътре не е поставен диск. На дисплея ще се покаже E2P CLR и устройството ще се изключи. Изключете и включете отново захранващия кабел.

*Задължителен въпрос