Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Не мога да видя картина от моето DVD устройство, само звук.

  • Други
  • Други
  • Operation
  • DVD/Blu-ray плейъри
  • Последно актуализирани 05/10/2012

Устройството може да е в режим на прогресивно сканиране. Натиснете и задръжте бутона за спиране за 10 секунди за да възстановите нормалния режим.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500