Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Черно-бяла картина

Troubleshooting

Черно-бяла картина


 Симптом

Картината изведнъж става черно-бяла.

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">

</SPAN>

 Решение

- Ако картината става черно-бяла, докато гледате,
натуиснете бутон PAUSE за 5 сек. без да има поставен диск.
Или проверете PAL ↔ NTSC превключвател върху задната част.


※  Сменете в PAL ↔ NTSC. 

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">


- Променете към външен вход или компонент в зависимост от начина, по който той е свързан към телевизора.
- Ако сте свързали чрез Компонент, проверете връзката.

 


[Начало] → [Настройки] → [Разширени настройки] → [Режим на картина] → [Стандартен]


※ Ако цветът е тъмен в Стандартен режим, настройте "плътност на цвета".
 
 

</SPAN>
*Задължителен въпрос