Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Не разпознава диска

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
  • Последно актуализирани 17/11/2016

Не разпознава диска


 Симптом

На дисплея се изписва “NO DISC”.


 Причина

Ако върху лещата или диска има чуждо тяло, се изписва ‘CD’. Моля, почистете лещата и диска.

При тип, който е с капак отгоре, капакът се повдига и под него се поставя диска. Ако отворите капака, ще видите малка леща. Препоръчително е да навлажните памучен тампон със спирт и го я избършете внимателно.

За тип „чекмедже“ се препоръчва да купите CD cleaner и с него да почистите.


 Решение

Проверете дали има чуждо тяло или одраскване върху страната, където няма надпис.

- Ако има чуждо тяло, избършете с мека кърпа, като внимавате да не оставите драскотина.

- Ако има твърде много драскотини, дискът може да не се възпроизведе.Това може да прекъсва или изобщо да не може да тръгне.


Проверете дали устройството поддържа диска, който искате да възпроизведете.

- Проверете дали това е VCD диск. 

- Някои модели не поддържат VCD диск.

- Не можете да възпроизвеждате Blu-ray диск с обикновен DVD плейър.

Ако поставите диска собратно, той няма да се възпроизведе.Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500