Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Как да свържа смарт устройство към високоговорител чрез Bluetooth?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио
  • Последно актуализирани 23/06/2015

Как мога да се свържа смарт устройство към високоговорител чрез Bluetooth?

 

 

symptom Симптом

              - Свързване на смарт устройство към високоговорител чрез Bluetooth

              - Модели: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

setup Настройка

           Можете да слушате музика, съхранена в смарт устройство, с помощта на Bluetooth връзка.

             1. Преди да започнете Bluetooth свързване, проверете дали Bluetooth настройката на смарт устройството са включена.

2. Натиснете F или FUNC бутон на високоговорителя за да премине в Bluetooth режим. Когато Bluetooth режимът е включен, лед индикацията за състоянието на Bluetooth ще мига в бяла светлина

3. Отворете Bluetooth настройката на вашето устройство. Когато търсенето завърши, ще видите списъка с устройства, достъпни за сдвояване.

Високоговорителят ще се появи в списъка, както следваModel # NP8340, NP8540, NP8740, NP8350 : Music Flow H3/4/5/7(xx:xx)

Model # LAS650M : Music Flow HS6(xx:xx), Music Flow LAS851M(xx:xx)

Model # LAS750M : LG HS7(xx:xx), LG LAS750M(xx:xx), LG LAS751M(xx:xx), LG Sound Bar LAS750M(xx:xx)

Model # LAS950M : LG HS9(xx:xx), LG LAS950M(xx:xx)

4. Изберете името на устройството от списъка. Ще започне процес на сдвояване.

5. Когато сдвояването завърши, лед индикацията за сътоянието на  Bluetooth ще спре да мига.

6. Възпроизведете музика на свързаното устройство.  

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500