Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Каква парола да задам при свързване с високоговорител, използвайки Bluetooth?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио
  • Последно актуализирани 03/07/2015

Каква парола да задам при свързване с високоговорител, използвайки Bluetooth?

 

 

symptom Симптом

               - Процес на проверка при свързване на смарт аудио, използвайки  Bluetooth

               - Модели: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

how to fix Решение

             Нашите уреди не изискват парола при свързване с Bluetooth.

                Свържете се с компанията-призводител на Bluetooth модула, който сте закупили.

 

Как да се свържете с Bluetooth от вашето смарт устройство.

1. Преди да започнете Bluetooth свързване, проверете дали настройките на Bluetooth на смарт устройството са включени.

2. Настройте високоговорителя на режим Bluetooth. LED индикаторът за състоянието на Bluetooth ще мига в бяло.

3. Започнете сдвояването с устройството,поддържащо Bluetooth. Когато търсенето завърши, ще се покаже списък на устройствата, с които можете да сдвоите.

4. Изберете от списъка устройството, с което желаете да сдвоите.

5. Ако LED индикаторът за състоянието на Bluetooth спре да мига и остане да свети  в бял цвят, това означава, че говорителят е бил свързан с Bluetooth поддържащото устройството.

6. Възпроизведете музика на устройството.

 

Как да се свържете с Bluetooth от вашия компютър. (Ако вашият компютър има Bluetooth функция)

Преди да се свържете с Bluetooth, уверете се, че настройките на Bluetooth на вашия компютър са включени.

В [Control Panel]> [Hardware and Sound] > [Devices and Printer] > [Add a Device] > изберете [LG Music Flow XX(xx)] > [Next] > Високоговорителят е добавен на дисплея на устройството.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500