Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека. Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG в помощната библиотека.

Помощна библиотека

Намерете полезна информация за Вашия продукт от LG

Как да свържа високоговорители, когато има повече от два рутера?

Troubleshooting

Как да свържа високоговорители, когато има повече от два  рутера?

 

 

symptom Симптом

 

            - Как да свържа високоговорители, когато има повече от два  рутера?

- Модели: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

setup Настройка

             - Високоговорителите могат да се групират, свързвайки се с различни рутери, но всяка група високоговорители ще работи отделно.

        - Когато A рутер е свързан с A високоговорител, а B рутер е свързан с B високоговорител, двата високоговорителя  ще функционират само, ако към A рутера е свързано смарт устройство или компютър.

 

 

       

 

          ※ Как да свържете високоговорител с желания рутер

         След свързване на смарт устройство или компютър към рутера, следвайте инструкциите на приложението.

*Задължителен въпрос