Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Какво да направим,ако в списъка на Smart устройствата не виждаме тонколоната?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио
  • Последно актуализирани 03/07/2015

Какво да направим,ако в списъка на Smart устройствата не виждаме тонколоната?

symptom Симптом
              - Грешка при свързването на тонколона
              - Модели: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M7

checkpoint Проверка
           
■ Проверете дали Smart устройството и колоната са свързани правилно с рутера.

how to fix Решение
              ►Тонколоните вече са свързани:
                 Проверете дали Smart устройството (напр.телефон) е свързано към същия рутер, както и тонколоната.

                 1. Изключете колоната от захранването,след това я включете отново и накрая проверете свързването.
                 2. Ако тонколоната все още не се вижда,тогава проверете следното:

  1) Ако LED светодиодът свети в бяло, но не мига, това показва, че Smart устройството е твърде далече от системата и сигналът е слаб. В този случай,моля доближете го.
- Ако всички тонколони са свързани безжично,но някоя колона е далече от рутера,тогава също може да възникне проблем. Преместете колоната по-близо до рутера.
- Ако едната колона е свързана чрез кабел и свързаната с нея колона не прави връзка, тогава инсталирайте един мост  (R1) или една друга тонколона.

 2) Ако LED светодиодът премигва в бяло,тогава мрежовата връзка е прекъсната. Инсталирайте тонколоната отново.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500