Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Защо тонколоната пращи?

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио
  • Последно актуализирани 03/07/2015

Защо тонколоната пращи?

symptom Симптом
              - Пращи по време на възпроизвеждане.
              -  Модели: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

how to fix Решение
              Ако тонколоната се свързва безжично към мрежата: 
              - Това може да се получи,ако тонколоната е далече от рутера.Преместете я по-близко до рутера.
              - Ако сигналът е слаб,също така преместете тонколоната по-близко до рутера или използвайте мост (R1),евентуално една друга колона.
              - Ако източникът на музика (напр.телефон,лаптоп) е на място, където сигнала е слаб, моля преместете го по-близо до рутера.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500