Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Не мога да свържа soundbar чрез Bluetooth

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио, Домашно кино
  • Последно актуализирани 28/11/2016

Не мога да свържа soundbar чрез bluetooth


 Симптом

Не мога да свържа саундбара и мобилния телефон чрез Bluetooth.


 Решение

▶ Как да настроя саундбара


1) Натиснете“Select Function” на дистанционното управление или бутон "F" на устройството и изберете Bluetooth.

На дисплея ще се появи надпис “BT READY”.

2) Сдвоете го с телефона.[Натиснете“Select Function” на дистанционното            [BT READY on the display window]

управление или бутон "F" на устройството ] 

▶ Как да настроя мобилния телефон


1) В приложенията на мобилния телефон,
    ① Изберете Настройки.

    ② Включете bluetooth. 
    ③ Ако кликнете върху Bluetooth още веднъж, ще се активира търсеното устройство.
    ④ Изберете "LG SOUND BAR “ и сдвоете.  
 
2) Ако саундбарът Bluetooth устройството са сдвоени,
    ① На дисплея на саундбара ще се появи надпис “PAIRED”.   
    ② Стартирайте приложението за музика.
 
3) Проверете дали музиката звучи директно през саундбара. 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500