Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Не мога да се свържа с кабелната мрежа

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио, Домашно кино
  • Последно актуализирани 01/12/2016

Не мога да се свържа с кабелната мрежа


 Симптом

Свързване с кабелна мрежа.

 

 Проверка

Връзка с кабелна мрежа: Ако уредът използва DHCP сървър за връзка с мрежата, тя ще предостави своя IP адрес, когато свържете LAN.
В зависимост от мрежовата среда, може да се наложи да свържете с мрежата ръчно. Ако е необходимо ръчно свързване, следвайте процедурата по-долу.


 

 Кабелна връзка

Свържете кабелите, докато захранването е изключено.


① Свържете LAN кабела между устройството и рутера..
    Ако кабелът е свързан, включете устройствата в последователност: устройство, рутер, и Blu-ray (Home Theater).


② Отидете на Настройки и натиснете YES.

③ Настройте Blu-ray (Home Theater).


② Отидете в Настройки и изберете Настройка на свързване.


③  Изберете типа на мрежата: Кабелен.


③ Задайте IP режим и DNS сървър.
     За задаване на IP и DNS ръчно:
     IP Режим : Статичен  / DNS Сървър : Ръчно


④ Мрежата е свързана.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500