Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

Дискът не се възпроизвежда

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Аудио, Домашно кино
  • Последно актуализирани 01/12/2016
<SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%'>

Дискът не се възпроизвежда


 Симптом

Дискът не се възпроизвежда.

<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Arial">
 

</SPAN>

 Проверка

Дискът не може да бъде прочетен. -DVD Disc -CD Disc (Audio CD) -MP3 Disc -VCD (Video CD) - дискът може да има дефект, така че се опитайте да почистите диска или да го замените.
За да премахнете чужди тела и следи от пръсти: Избършете с мека кърпа.
Когато има твърде много драскотини: Проверете дали дискът е повреден.
Възможно е да има прах, така че премахнете праха. Препоръчва се да закупите „CD Cleaner“.
Ако дискът съдържа файл с данни, той няма да се възпроизведе.

 
Ако има чуждо тяло на обектива или диска, ще се покаже "CD" в прозореца на дисплея. Моля, следвайте указанията за почистване и на диска. Препоръчва се да закупите „CD Cleaner“.

</SPAN>

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500